Natuur- en milieueducatie

 Scholen waarheen …?

 Natuurvereniging Orchis organiseert verschillende natuureducatieve activiteiten waaruit de scholen kunnen kiezen.

 

 1. "Natuurreservaat Hoefaert: de moeite waard!"

De Hoefaert, een natuurgebied gelegen op de overgang Kempen-Haspengouw te Bilzen, Lanaken en Zutendaal, is ongetwijfeld een boeiend stukje natuur, zowel landschappelijk als wat de planten- en dierenwereld betreft.  De kinderen ontdekken er, tijdens een natuurwandeling, de verschillende waardevolle biotopen: naaldbossen wisselen eraf met loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden, vijver- enmoerasgebieden. 

Samenkomst: parking natuurreservaat Hoefaert, Hoefaertweg(weg Eigenbilzen-Gellik) te Eigenbilzen (Bilzen).

 2. "De vallei van de Demer: een verrassend gebied!"

In de nabijheid van de vroegere Motmolen en van het composteringsbedrijf ‘Bionerga’, wandelen wij doorheen een interessant stukje van de Demervallei te Bilzen.  Via rietvelden, gras- en weilanden,populieraanplantingen, laag- en hoogstamboomgaarden, holle wegen, hagen en taluds maken wij kennis met de typische landschapselementen van Vochtig-Haspengouw.   

Samenkomst: infobord wandeling ‘Demervallei’ brug autosnelweg E313 op de grens Bilzen-Hoeselt, Eikaart te Bilzen.

 3. “Wandelen in en om een beekvallei”

In het aangename natuurkader van de Krombeek-en de Meersbeekvallei te Eigenbilzen, Hoelbeek en Waltwilder, maken wij kennis met enkele landschappelijke elementen van een beekvallei, zoals een holle weg,knotbomen, brongebieden, beekbegeleidende bosgebieden, hoogstamboomgaarden en laagstamplantages, de Krombeek en de Meersbeek, weilanden, hooilanden in beheer, … .

Samenkomst: basisschool ’t Willerke, Langstraat 3 te Waltwilder (Bilzen).

4. "Op stap in de vallei vande Gerlabeek"

Verken het golvende en steeds wisselende landschap in de omgeving van de Gerlabeek, een zijbeek van de Demer te Werm, en ontdek er meer over bron- en bosgebieden, akkers en weilanden,hoogstamboomgaarden en laagstamaanplantingen, de Gerlabeek, diverse poelen,hagen en heggen, … .

Samenkomst: infobord wandeling ‘Gerlabeekvallei’,kerkplein te Werm (Hoeselt).

 5. “Natuurbeleving in De Molenbeemd”

Wandel je mee langs de Molenbeek met haar begeleidende beemden en het omringende akkerland?  Meidoornhagen, vochtige hooilanden, rietland,slootjes, bosjes, knotwilgenrijen, houtkanten, zeggekorfslakken en akkervogels hebben dan geen geheimen meer. De Molenbeemd, gelegen op de grens van Grote-Spouwen en Membruggen, in het brongebied van de Demer, maakt deel uit van een typische beekvallei uit Vochtig-Haspengouw.

Samenkomst: infobord aan de ingang van De Molenbeemd, nabij kruispunt Mopertingenweg en Rijckerstraat te Membruggen(Riemst).

Voor deze vijf activiteiten ligt de nadruk telkens op natuurbeleving en gelden volgendegegevens:

Begeleiding: onder begeleiding van een natuurgids maken de kinderen kennis met verschillende waardevolle biotopen en ontdekken zo de biodiversiteit in elk natuurgebied.

Duuractiviteit: de wandelingen duren 2.30 uur à 3.00 uur.

Doelgroep: Bovenstaande activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen van de 2de en de 3de graad basisonderwijs. 
In oktober in het kader van de Week van het Bos is er een speciaal aanbod voor kinderen van de 3de kleuterklas en voor de 1ste graad lager onderwijs.

Deelnameprijs: 1,50 euro per kind met een minimum van 25 euro per groep. 

Max. 25 deelnemers per gids per groep.

Inschrijvingen:minimum 2 weken vooraf telefonisch of via e-mail inschrijven bij  Orchis.

Werkbladen voor leerlingen: voor de meeste wandelingen voor de 3de graad basisonderwijs werden enkele typische elementen van de natuurgebieden samengevat in natuureducatieve werkbladen voor de leerlingen. 

 

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

Natuur- en Milieucentrum Orchis, Erna Vandoren

Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen (Bilzen)

Tel. 089 50 1019

ernaorchis@gmail.com

www.orchisvzw.be© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech