Welkom bij Orchis

Het coronavirus brengt veel onzekerheden met zich mee. Alle activiteiten zijn tot nader order 'on hold' gezet. Dat is heel spijtig, maar... het leven gaat verder.

Even buiten uitwaaien, genieten, bewegen en de gedachten verzetten in de natuur. Zeker in deze tijd is dat voor veel mensen heel belangrijk. Laten we er samen voor zorgen dat het mogelijk blijft: geef elkaar de ruimte, vermijd drukte en blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten.

 

Goed nieuws:

De federale regering heeft als steunmaatregel beslist om dit jaar de fiscale aftrekbaarheid van giften aan erkende non-profitorganisaties zoals Orchis te verhogen. Daarom krijg je van je giften niet 45% maar 60% terug.

 

Hier kan je de officiële beslissing van de regering Wilmès nalezen.

De kranen

Over heiden, over venen,
drijvend in de hoge lucht,
Door de avondgloed beschenen,
trekt de wilde kranenvlucht.

Uit het koude Noord verdreven,
reppen ‘t machtig vleuglenpaar,
Wenden zij naar ‘t Zuid de steven,
Zweven over, schaar bij schaar.

Boven sluimerstille heide
waar geen voglenzang meer schalt;
waar het leven langzaam scheidde
en alleen het jachtroer knalt;

Waar, op zonneschijn gedragen
Zilvrig zicht de herfstdraad spant,
Klinkt een schreien, heimweeklagen,
Zuchten naar het verre land.

En de veeknaap, langs de hagen
neergehurkt bij ‘t sprokkelvuur,
houdt de blik omhoog geslagen
naar die zwervers in ‘t azuur.

En een vraag ligt in zijn ogen,
maar ‘t geheim verklaart er geen.
“Zeg, vanwaar komt gij gevlogen,
Kranen, zeg, waar vliegt gij heen?”

Maar langs hoge hemelbanen
pelgrims in hun grijze dracht,
trekken daar de wilde kranen
en verdwijnen in de nacht.

Arnold Sauwen
1857 - 1938

Privacy wetgeving
Orchis houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- enregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VerordeningEU2016/679). Orchis beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. We gebruiken je gegevens enkel voor interne communicatie. Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die wij gebruiken voor diverse communicatie doeleinden. Indien u niet in beeld wilt komen moet je dat vooraf melden aan de organisatie,

 


 

 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* indicates required


© Copyright 2010 ORCHIS vzw - Webdesign by CorpaTech